Sofielunds Folketshus

Sofielunds Folkets hus är en allmän samlingslokal öppen för alla och förvaltad av en ideell styrelse, utsedd på demokratiska grunder. Sedan starten
1990 har vi växt och utvecklat till en stor öppen mötesplats som verkar för alla barns, ungas och vuxnas möjligheter till ett meningsfullt liv präglade
av inflytande, hälsa och välmående.

Genom undersökningar och analyser har vi kartlagt föreningslivets utmaningar i att nå barn och unga. Även behovet av samlings och föreningslokaler
är oerhört stort, inte minst för mindre föreningar med knappa resurser. Samarbetet med föreningslivet är en viktig del i vårt arbete kopplat till ökad
trygghet och en känsla av samhörighet. Detta sker dels via våra egna verksamheter och stöd till föreningslivet genom resurser från fritidsförvaltningen.

Under 2022 vi har satsat extra på att erbjuda såväl stora som små föreningar lokaler till en överkomlig kostnad. Vi ser idag ökningar av andelen tjejer
i föreningslivet och speciellt har andelen tjejer inom dansen ökat det senaste året.Att fånga upp barn och unga är ett ständigt pågående arbete och vi har
många aktiviteter som är kostnadsfria, detta för att öka tillgängligheten för alla grupper som tex barn som lever i ekonomisk utsatta familjer


Vi ser framemot att fortsätta med dessa satsningar under 2023!

The Place

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

Why do you need to choose The container as your coworking space?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Dedicated Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

24/7 Availability

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

high-end equipment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Some things you should know

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Skip to content